Djursholms Motorklubb och GDPR

Med anledning av att EU:s dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 2018-05-25,
vill vi informera dig om att Djursholms Motorklubb hanterar dina personuppgifter för följande ändamål:
- Utskick avseende inbjudningar till klubbens aktiviteter samt medlemsutskick
- Administration av ditt medlemskap
- Administration av funktionärs- och tävlingslicenser

Djursholms Motorklubb hanterar dina personuppgifter i enlighet med det regelverk som följer av GDPR och enbart i de syften som ovan angivits.
Klubben lämnar INTE ut dina uppgifter för något annat syfte, t.ex. till någon som vill sända reklam.

Om ditt medlemskap i klubben upphör avregistrerar vi dig i klubbens register.

Ansvaret för de register som klubben själv för ligger på klubben.

Ansvaret för de register och liknande (IdrottOnline och LOTS) där uppgifter finns om dig rörande medlemskap samt funktionärs- och tävlingslicenser
ligger gemensamt på klubben, distrikten och förbundet samt Riksidrottsförbundet.