Kontaktuppgifter

Klubbens e-post
info [snabel-a] djursholmsmotorklubb.se

Klubbens postadress
Djursholms Motorklubb
Oscarsborg, Enebybergsvägen
182 36 Danderyd

Klubbens konto för inbetalning av medlemsavgift med mera
Plusgiro: 354153-9

Styrelse
Ordförande - Dag Eckerberg, 070 29 29 010
Sekreterare och vice ordförande - Jörgen Hilke, 070 820 67 00
Kassör och medlemsregisterhållare - Ulf Lindblom, 070 421 24 03
Materialförvaltare och klubbmästare - Kenneth Hollgren, 070 229 37 84
Ledamot - Mikael Rosenlund, 070 170 88 00
Suppleant - Kjell Rönnö, 08 99 86 06
Suppleant - Vakant

Kontaktpersoner
Bilorientering - Dag Eckerberg, 070-29 29 010
Rallycross, Racing och Go-kart - Jörgen Hilke, 0708-20 67 00
Rally - Gunnar Envang, 073 932 38 58
Folkrace - Roland Johannisson, 070 381 53 70
Tjejer - Katarina Rönnö, 070 644 87 17
DMK-seniorer - Dag Eckerberg, 070 29 29 010
Kommunkontakt - Dag Eckerberg, 070 29 29 010
Facebook - Ulf Lindblom, 070 421 24 03
Webb - Jan Hellenberg, 0730 25 35 77
PEDAL-trycket (medlemstidningen) - Mikael Rosenlund, 070 170 88 00

Revisorer
Jan Hellenberg (ordinarie)
L-O Malmström (suppleant)

Valberedning
Björn Carlsson (sammankallande)
Leif Eriksson
Gunnar Envang