Årsmöte har avhållits 11 mars 2019

Närvarande var Dag, Jörgen, Ulf, Kenneth, Mikael, Gunnar, Kjell och Hans.

Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen.

Micke Rosenlund utlovar att ett nummer av Pedaltrycket kommer ges ut under 2019.

Ordförande redogjorde för räkenskaperna. Ca 7 150 kr i underskott under 2018. En del av underskottet beror på Jubileumsfesten DMK:s 70 år. Per årsskiftet finns 16 967 kr på kontona.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 under förutsättning att räkenskaperna granskas och godkänns av en oberoende person inom 3 månader. (Vald revisor har inte varit tillgänglig)

Styrelsen omvaldes i stort sett, dock är en suppleant-plats vakant.

Årsavgiften beslöts vara oförändrad för 2020.

Utlottningen av fritt medlemskap vanns av Hans Sylvan (gäller för 2020).

Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse samt tackade klubbmästaren Kenneth H för trakteringen och förklarade ordet fritt för kvällens höjdpunkter: §18 Motorsportdiskussion, samt filmvisning.

Se även Djursholms Motorklubb på Facebook
www.facebook.com/DjursholmsMotorklubb

Välj något i menyn till vänster