DMK lämnar klubbhuset!
Kommunen avser att riva eller renovera huset där vi haft klubblokalen, så styrelsen har beslutat att lämna lokalen vilket innebär en besparing på 8000 kr/år och istället ha styrelsemöten och andra möten i privata eller publika lokaler. I samband med Lucia-fika aktionerades diverse kvarvarande prylar ut bland närvarande medlemmar, vilket inbringade drygt 2 200 kr till klubbkassan. Styrelsemedlemmar med fler gjorde under jul och nyår ett bra jobb med att tömma lokalen och transportera bort överblivna saker till Hagby ÅVC.


KLUBBENS ÅRSMÖTE 2020 SENARELÄGGS
Klubbens årsmöte har på grund av bl.a. den pågående Corona-pandemin inte kunnat genomföras i ordinarie tid.
Inriktningen är för närvarande att årsmötet ska genomföras senast under det tredje kvartalet 2020.
Sedvanlig kallelse kommer med posten.

Dag Eckerberg
ordförandeExtra läsning
Janne bjuder på rapport från återfalls- och ungdomsrally, klicka här för att läsa i PDF-format.

Se även Djursholms Motorklubb på Facebook
www.facebook.com/DjursholmsMotorklubb

Välj något i menyn till vänster